nieuws groot links

Schenken&Nalaten

2018 08 SchenkenNalaten logo headerTegenwoordig is Stichting HoPe ook te vinden op de website Schenken&Nalaten. Deze website met magazine zorgt voor naamsbekendheid van en verbinding met goede doelen. Op de website hebben we een eigen pagina met informatie over Stichting HoPe: wat ons doel is, wat we de afgelopen 27 jaar bereikt hebben en wat we nog willen bereiken in de toekomst. Tevens is het bedrag wat via Schenken&Nalaten in totaal gedoneerd is terug te vinden op deze pagina én is er een opvallende doneer button waardoor het nog makkelijker gemaakt wordt om Stichting HoPe te steunen.

Naast de mogelijkheid om eenmalig te doneren, is er ook de keuze om een periodieke schenking af te sluiten en om Stichting HoPe in het testament op te laten nemen. In beide gevallen wordt geprofiteerd van een belastingvoordeel, aangezien de periodieke schenkingen voor 100% aftrekbaar zijn, en bij een erfenis geen erfbelasting betaald hoeft te worden omdat het een goed doel betreft.

Via deze link wordt u doorverwezen naar de pagina van Stichting HoPe op de website van Schenken&Nalaten zodat u zelf ook een kijkje kunt nemen en een recensie voor ons achter kunt laten.

Uit de oude doos: Vele potjes jam voor HoPe

In 2012 hebben we op onze website aandacht besteed aan de acties van Teatske Westerhof, een van onze trouwe donateurs. Mevrouw Westerhof gaf toen aan dat ze van plan is om dit werk nog vele jaren te blijven doen. En dat heeft ze ook gedaan. Ook dit jaar hebben we weer een mooi bedrag ontvangen van meer dan 700 euro. Ze heeft ons verteld dat ze gewoon doorgaat met haar acties voor HoPe.

Lees hier het verhaal dat we destijds gepubliceerd hebben. De inhoud is nog actueel!

2018 07 jampotjesIn 2001 heeft Teatske Westerhof uit Nieuwegein, met de bond van plattelandsvrouwen, een bezoek gebracht aan Cusco. Ze heeft daar Tineke en Walter ontmoet en ook een bezoek gebracht aan een weeshuis.

Mevrouw Westerhof maakt al jaren jam. Na terugkomst uit Peru besloot ze om deze jam te gaan verkopen en de opbrengst te schenken aan een goed doel. Ze koos hiervoor Stichting HoPe. In eerste instantie vond ze het wel lastig om geld te vragen voor haar zelfgemaakte spullen, maar ze is het toch gewoon gaan doen. En nu, 10 jaar later, is ze nog steeds heel actief bezig. Ze maakt per jaar ongeveer 500 gewone potten jam en 300 kleine potjes. Met veel creativiteit en een groot netwerk richt ze zich hierbij op allerlei doelgroepen: ouderenochtenden, een goede doelenmarkt van een katholieke kerk, een kerstmarkt van een protestantse kerk, een Engelse markt in een zorgcentrum in Driebergen, etc. Ze heeft ook een presentatie over HoPe gegeven bij twee vrouwenverenigingen. Hiervoor heeft ze de DVD van HoPe gebruikt. Een zoon van een vriend woont langs een lange afstands-wandelroute en zet bij mooi weer een kraampje buiten, zodat ook daar de spullen verkocht kunnen worden. Inmiddels is dit niet meer alleen jam, maar maakt ze ook andere dingen, zoals kaarten en zelfgebreide sokken. Ze blijft steeds op zoek naar nieuwe ideeën en naar nieuwe doelgroepen en gelegenheden om haar spullen te verkopen. En het resultaat mag er wezen: jaarlijks stroomt er tussen de 600 en 800 euro binnen.

Van maart tot september is ze vaak het grootste deel van de dag bezig met deze hobby. Natuurlijk zorgt ze dat mensen ook vlak voor kerstmis haar jam kunnen kopen. Ze doet heel veel zelf, maar krijgt ook hulp uit haar omgeving. Er zijn mensen die lege jampotjes voor haar verzamelen, anderen helpen mee met de verpakking. Allerlei soorten fruit kan ze gebruiken. Onlangs heeft ze een bakfiets gekocht die ze als kraampje kan gebruiken.

Ook heeft ze diverse vaste klanten die regelmatig met een wat grotere bestelling komen.

Ze is een trouwe lezeres van de HoPe nieuwsbrieven. Nu krijgen ook de andere lezers de kans om over haar werk te lezen.

Ze is van plan om dit werk nog vele jaren te blijven doen en daar is iedereen bij HoPe heel blij mee.

HoPe opnieuw actief in de middelbare school van Patacancha

2018 06 Patacancha Klas 1 2018 1In 2002 heeft HoPe, op verzoek van de bewoners, in Patacancha de eerste indiaanse middelbare school van Peru opgericht. De belangrijkste kenmerken van deze school zijn dat de kinderen in hun eigen traditionele kleding naar school gaan, dat het lesprogramma gedeeltelijk in de eigen taal het Quechua gegeven wordt en dat het lesprogramma is aangepast aan het leven in de indiaanse gemeenschappen rond de 4000 meter hoogte in het Andesgebergte.

HoPe heeft, samen met de bewoners van de comunidades (inheemse gemeenschappen) de school letterlijk van de grond af opgebouwd. We hebben de berghelling geëgaliseerd voor de bouw van de school, klaslokalen (inclusief bibliotheek, laboratorium en computercentrum) gebouwd en ingericht, het lesprogramma opgezet, groentekassen gebouwd en een productieprogramma opgezet. De school kreeg een schoolinternaat voor leerlingen die 3 tot 6 uur moeten lopen om op school te komen, zij blijven nu van maandag tot vrijdag op school.

2018 06 Patacancha Meisjes op hun slaapzaal 1De eerste 10 jaar van dit project waren een groot succes, HoPe selecteerde en contracteerde de leerkrachten en had de school in eigen beheer. Het contract dat HoPe in 2002 voor de oprichting van de school tekende met het Ministerie van Onderwijs kende echter de afspraak dat het ministerie het beheer van de school met alle bijkomende kosten op den duur over zou nemen.
Vanaf 2013 gebeurde dat ook en langzaam maar zeker werd de middelbare school in Patacancha een echte staatsschool. Helaas met alle kenmerken van een rurale staatsschool waarmee de kwaliteit van het onderwijs hard achteruit ging, dusdanig zelfs dat de ouders van de leerlingen HoPe in 2016 hebben benaderd met de vraag om het beheer van de school opnieuw over te nemen. In 2017 werd deze vraag ondersteund door de directrice en de leerkrachten van de school.

2018 06 Patachancha Klas 1 telt in 2018 maar liefst 40 leerlingen 1

HoPe besluit evenwel niet zomaar opnieuw het beheer over te nemen. Nieuwe richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs geven echter ruimte aan een meer gedegen en duurzamere opzet van een samenwerking tussen HoPe en het ministerie.

HoPe heeft in 2018 een samenwerkingscontract getekend met het Ministerie van Onderwijs en met de ouderraad van de school. Alle partijen willen de school weer naar het oude niveau terugbrengen, het liefst zelfs naar een hoger niveau tillen. Hiervoor hebben we een werkplan opgesteld voor de komende drie jaar.

Het plan houdt in:
• Samen met de directrice en de leerkrachten het schoolwerkplan en de bijbehorende documenten (jaarplan, intern reglement en onderwijsprogramma) opstellen, monitoren en evalueren.
• Actief betrekken van de ouders en dorpsraden bij het opstellen van de werkplannen
• Verbeteren van de schoolprestaties van de leerlingen door bijscholing van de leerkrachten. Schoolprestaties 2016, klas 2 ruraal middelbaar onderwijs: minder dan 10% van de leerlingen heeft een voldoende voor begrijpend lezen en/of voor rekenen en wiskunde.
• Invoeren van het programma “Spaans als 2e taal”.
• Her-opzetten van het computerprogramma voor de leerlingen van de school.
• Her-opzetten van de productieve vakken waaronder groenteteelt in kassen en caviateelt.
• Uitvoering van achterstallig onderhoud in de gebouwen en het schoolterrein.

De uitvoering van het programma is in volle gang.

Project voedselzekerheid Tiracancha

HoPe heeft zich vooral sterk gemaakt voor toegang van de arme bevolking tot het onderwijs en voor de verbetering van dat onderwijs. Je kunt echter onderwijzen wat je wilt, als de mensen niet goed te eten hebben blijft er van dat onderwijs weinig hangen. HoPe heeft in relatie met dat onderwijs ook een programma voor voedselzekerheid gestart.

Tiracancha is een inheemse gemeenschap op 4000 meter hoogte in het Peruaanse Andesgebergte. HoPe is er actief sinds 2007.
HoPe heeft er:
• twee kleuterscholen gebouwd en ingericht,
• voor de lagere school twee klaslokalen en een schoolkeuken gebouwd en daarbij ook een computerlokaal gebouwd en ingericht,
• een middelbare school opgericht, gebouwd en ingericht.
Voor die tijd hadden de jongeren van Tiracancha geen mogelijkheid om middelbaar onderwijs te volgen. Op verzoek van en samen met de bevolking heeft HoPe de oprichting van de middelbare school gerealiseerd.

2018 06 project leerlingenDaarnaast heeft HoPe in nauwe samenwerking met de plaatselijke gemeenschap van Tiracancha het onderwijs verder ontwikkeld. Leerkrachten zijn geschoold in tweetalig intercultureel onderwijs. Samen met de leerkrachten is het programma Spaans als 2e taal opgezet en uitgewerkt. Dat was hard nodig. Voor mensen in Tiracancha en andere inheemse gemeenschappen is Quechua de moedertaal. Het Spaans, de voertaal in Perú, is voor hen een vreemde taal. De meeste kinderen in die gemeenschappen leerden onvoldoende de Spaanse taal te beheersen, zodat verder studeren moeilijk of zelfs onmogelijk was. Het Programma Spaans als 2e taal zorgt ervoor dat jongeren na het beëindigen van de middelbare school zowel het Quechua als het Spaans goed beheersen in spraak, geschrift en begrip.
Ook van belang is dat samen met de leerkrachten van de kleuter-, basis- en middelbare school een schoolprogramma is opgesteld waarbij de drie onderwijsniveaus goed op elkaar aansluiten. Dat klinkt simpel, maar in Peru zijn in veel gevallen kleuteronderwijs, basisonderwijs en middelbaar onderwijs losstaande onderwijssoorten zonder aansluiting op elkaar. In 2018 gaat HoPe samen met de overheid dit model van Tiracancha uitbreiden naar veel meer scholen in de provincie Cusco.

Voedselzekerheid

Vanwege de hoogte waarop het dorp ligt, ruim boven de 4000 meter, zijn de mogelijkheden voor landbouw beperkt. Voedselzekerheid is voor de mensen daar dan ook niet gewaarborgd. Een slechte aardappeloogst kan al leiden tot een jaar waarin de mensen onvoldoende te eten krijgen. 
HoPe heeft via de middelbare school van Tiracancha, samen met het internationaal aardappelinstituut in Lima, een programma uitgevoerd ter verbetering van de aardappelteelt in Tiracancha en vergelijkbare gemeenschappen.

2018 06 Project aardappelteeltDe productie is hierdoor sterk verbeterd. Voorheen produceerden de bewoners alleen voor de eigen consumptie, tegenwoordig kunnen zij zelfs een gedeelte van hun oogst verkopen.

Je blijft niet gezond van aardappelen alleen. Je hebt ook groente nodig. Nu is het verbouwen van groentes op 4000 meter niet goed mogelijk zonder hulpmiddelen. Het is op 4000 meter vaak te koud en te wisselvallig. Groenteteelt in kassen is dan dé oplossing.

Samen met de Nederlandse Stichting Por Eso zijn er door de lagere school groentekassen opgezet. De kassen zijn onderdeel van het leerproces van de kinderen en geven tegelijkertijd een welkome aanvulling op het voedselpakket.

HoPe heeft bij de middelbare school ook twee groentekassen gebouwd. Ook hier zijn zowel het pedagogisch aspect als de aanvulling op het voedselpakket belangrijk.
Goed voorbeeld doet goed volgen: verschillende leerlingen en ex-leerlingen van de middelbare school hebben nu thuis ook een groentekas waarmee zij het op school geleerde in de praktijk brengen en de diversiteit van het voedselpakket voor hun families kunnen uitbreiden.

2018 06 project cavias en konijnen.jpgVan oudsher behoren cavia’s en konijnen ook tot het voedselpakket van de inheemse Peruaanse bevolking. Nu zorgen deze dieren voor extra voeding voor de bewoners van Tiracancha en omgeving. Om er zeker van te zijn dat er voldoende gras is voor de cavia’s en konijnen, heeft de school uitgebreid geëxperimenteerd met diverse grassoorten. De resultaten zijn erg bevredigend. De productie van gras is gegarandeerd.

2018 06 project grasMet de bouw van de groentekassen, de bouw en inrichting van het onderkomen voor de dieren, gereedschap en zaaigoed voor groenten en grassoorten en bijvoer voor de dieren is een bedrag van € 5000 gemoeid. Wanneer dit project goed geëvalueerd wordt, zal navolging op andere plaatsen dringend gewenst zijn.

Het dak gaat er af!

2018 06 Dak 1 IMG 20180610 WA0010In de achterstandswijk Villa Maria verzorgt HoPe al meer dan 10 jaar een programma voor naschoolse opvang. Binnenshuis praten wij over de “biblioteca”. Dagelijks komen tussen de 60 en 70 kinderen naar de biblioteca om zelfstandig of onder begeleiding hun huiswerk te maken. Kinderen in Peru krijgen van school veel huiswerk mee. Kinderen in de achterstandswijken van Cusco hebben thuis geen mogelijkheden om in alle rust of met de nodige hulp hun huiswerk te maken. In de biblioteca hebben zij naslagwerk, computers met internet, professionele begeleiding en vooral een rustige omgeving waar zij hun schoolopgaven kunnen maken. Het programma is een groot succes, kinderen die deelnemen aan het programma hebben hun schoolresultaten enorm kunnen verbeteren.
Het gemeenschapshuis was echter hard toe aan een opknapbeurt. Het gebouw is meer dan 30 jaar geleden door de bewoners van de wijk zelf met de toen beschikbare middelen gebouwd. De fundering is van modder met stenen en ook de muren zijn opgetrokken van adobes, in de zon gedroogde leemstenen.

2018 06 Dak 2 IMG 20180610 WA0011Het gebouw wordt intensief gebruikt, van maandag tot en met zaterdag door HoPe en op zondagen vaak door de wijk zelf.
Dankzij de bijdrage van een Nederlandse stichting is HoPe in juni begonnen met een flinke opknapbeurt van het gebouw. Zondag 10 juni hebben de bewoners van de wijk de pannen van het dak van de grote zaal verwijderd. De aannemer van HoPe is ondertussen begonnen met de restauratie van het dak. De hele restauratie zal ongeveer twee maanden in beslag nemen.

Aanmelden nieuwsbrieven

U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrieven.

Press enter to search
Press enter to search