Nieuws

Een nieuw jaar – nieuwe berichten

Hierbij ontvangt u onze eerste nieuwsbrief van 2018.

2018 01 1 kerstkaart Stichting HoPeWie onze nieuwjaarswensen voor het komend jaar niet heeft ontvangen, wensen wij via deze weg een gezond en voorspoedig nieuwjaar.

Wij vinden het een goede gewoonte om enkele malen per jaar een nieuwsbrief te sturen. Daardoor raakt u op de hoogte van de ontwikkelingen van de projecten in Cusco en omgeving en van de activiteiten die we hier in Nederland ondernemen.

De nieuwsbrief is echter niet de enige weg via welke u informatie van ons ontvangt. In toenemende mate worden de website en ook Facebook ingezet om u op de hoogte te houden.

Een belangrijke rubriek op onze website is de rubriek Sponsorpakketten. Daarin worden de nieuwe en lopende projecten / programma’s uitgebreid toegelicht met een begroting daarbij. In de loop van het jaar zullen wij u op de hoogte brengen van de gelden die voor deze projecten zijn binnengekomen en dus ook van hoeveel er nog nodig is om het werk volgens planning af te maken. 

Sinds augustus 2017 bericht iedere maand een lid van het team in Cusco over de werkzaamheden in de dan afgelopen periode: HoPe-team in actie. Daardoor wordt naar onze mening de weerbarstigheid van “het vak” dat zij uitvoeren wat meer invoelbaar. Ook blijkt dat lang niet alles gladjes verloopt. Nu eens vertelt iemand over de sociale onrust en de lerarenstakingen, dan weer maakt iemand u deelgenoot van het lijden dat je als medewerker moet aanzien. Gelukkig zijn er ook positieve zaken te melden, zoals de implementatie op grote schaal van programma’s die HoPe de afgelopen jaren via beperkte projecten heeft ontwikkeld.  

HoPe streeft permanent naar optimale transparantie. We hopen dat we die op deze manier permanent kunnen onderhouden. Wie meer informatie wil mag het altijd zeggen. Wij zijn altijd bereid die te geven.

RSS feedEen nieuwe functie op onze website is de zogenaamde RSS-feed.

Wanneer u hier op klikt en de aanwijzingen volgt komt u snel op onze site, of op de pagina waarop u de RSS feed heeft ingesteld.

We hopen dat u door deze nieuwbrief weer een beetje meer op de hoogte bent van waar HoPe mee bezig is.

Het bestuur van HoPe NL

Programma ter verbetering onderwijsniveau binnen 120 scholen voor kleuter, lager en middelbaar onderwijs

2018 01 schoolwerkplan 2Het onderwijssysteem in Peru is nog altijd een van de slechtste van heel Zuid-Amerika. In de OECD (PISA-ranking 2015) staat Peru zelfs op de laatste plaats van alle Zuid-Amerikaanse landen.

HoPe heeft sinds 2009, samen met het Peruaans Ministerie van Onderwijs, enkele grotere onderwijsprogramma’s uitgevoerd. Het programma Ternura (2009-2016) heeft geresulteerd in een officieel Regionaal Onderwijsprogramma voor kinderen van 3–5 jaar. Het programma is ingevoerd in 3.000 kleuterscholen in het departement Cusco en heeft een bereik van rond de 60.000 kinderen.

Een van de speerpunten binnen het programma van de overheid is het verplicht stellen van aangepaste schoolwerkplannen. Iedere school moet een goed, op de eigen realiteit aangepast schoolwerkplan, een gedegen jaarplan, een intern reglement en een aangepast curriculum presenteren. Via deze documenten wil de overheid zorg dragen voor eigen en vooral aan de eigen realiteit aangepaste plannen die de leerkrachten ondersteunen in het plannen, monitoren en evalueren van de werkzaamheden op de eigen school. Op basis van de eigen onderwijsdocumenten kunnen de onderwijsspecialisten van het Ministerie van Onderwijs en Stichting HoPe de scholen ook gericht begeleiden. 

HoPe heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in het opstellen van de genoemde documenten. In de provincie Paucartambo heeft HoPe de onderwijsspecialisten van het provinciale kantoor van het Ministerie van Onderwijs (UGEL) ondersteund in het proces voor het opstellen van schooldocumenten voor 30 kleuterscholen. Binnen het proces heeft HoPe samen met de specialisten van de UGEL handleidingen opgesteld die het voor andere leerkrachten en specialisten makkelijker maakt de benodigde documenten op te stellen.

In de inheemse gemeenschap Tiracancha heeft HoPe samen met de docenten de schoolwerkplannen en aanverwante documenten opgesteld voor het kleuter, lager en middelbaar onderwijs. De aansluiting van de onderwijsniveaus speelt hierbij een grote rol.  Dit laatste is niet vanzelfsprekend in Peru.

2018 01 2 UGEL bijscholing 7Op verzoek van de UGELs van de provincies Paucartambo en Acomayo zal HoPe in 2018 en 2019 de onderwijsspecialisten van beide UGELs begeleiden in het opzetten van de schoolwerkplannen voor 120 scholen binnen het kleuter, lager en middelbaar onderwijs. Ook hier staat de aansluiting van de onderwijsniveaus centraal.

Voor de uitvoering van het programma is overleg met de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Edukans. Edukans heeft een meetinstrument ontwikkeld dat  gebruikt kan worden bij het vaststellen van de beginsituatie en het uitwerken, monitoren en evalueren van de schoolwerkplannen. Volgens plan zal Edukans onderwijsspecialisten van HoPe opleiden in het gebruik van het instrument. Zij zullen de onderwijsspecialisten van het ministerie en de schooldirecteuren instrueren en begeleiden in het gebruik van het instrument en in de uitvoering van het programma.

Voor dit programma is het van groot belang dat we vanuit Nederland financiële ondersteuning kunnen bieden. Zie voor meer informatie over dit project het sponsorpakket Onderwijsbegeleiding Ministerie van Onderwijs, provincie Paucartambo.

 

Nazorg brandwonden

2018 01 Brandwonden 20171031 094831Stichting HoPe Peru ondersteunt sinds 1995 het brandwondencentrum in het Regionaal Ziekenhuis te Cusco, Peru. Het Regionaal Ziekenhuis biedt basisgezondheidszorg aan het meest arme deel van de bevolking van een gebied tweemaal zo groot als Nederland.

De ondersteuning van HoPe bestaat uit het organiseren en bekostigen van de nazorg voor patiënten met ernstige brandwonden. HoPe verzorgt fysiotherapie en bezigheidstherapie voor de patiënten van de afdeling. 


Via het programma van HoPe krijgen de patiënten de nodige post operatiebehandelingen. Juist bij brandwonden is goede en vaak langdurige nazorg zeer belangrijk. Fysiotherapie is noodzakelijk om gekwetste ledematen weer goed te kunnen gebruiken. Het moment van het ongeluk, de pijn en zeker ook de zeer pijnlijke verbandwisselingen veroorzaken vaak psychotraumata, zowel bij de slachtoffers als bij de ouders.

Sinds enige jaren tracht HoPe de nazorg brandwonden over te dragen aan het Ministerie van Gezondheidszorg. HoPe is van mening dat de zorg bij het ministerie moet liggen en niet bij een NGO. De hardnekkige bureaucratie en ook het gebrek aan capabele mensen op sleutelposities hebben tot op heden echter verhinderd dat het Ministerie van Gezondheidszorg de door HoPe verzorgde therapieën overneemt.

2018 01 Brandwonden IMG 20171220 WA0005

In november en december 2017 heeft HoPe ondersteuning gehad van twee Nederlandse specialisten om de situatie binnen ‘onze’ afdeling beter te beoordelen. Een kinderfysiotherapeute en een fysiotherapeute gespecialiseerd in pijnverlichting hebben op vrijwillige basis meegedraaid op de afdeling teneinde een helder beeld te krijgen van de wens of de noodzaak om de therapieën op de afdeling voort te zetten, desnoods zonder directe ondersteuning van het Ministerie van Gezondheidszorg.

Samen met de directeur van het ziekenhuis en de hoofdarts van de afdeling zijn zij tot de conclusie gekomen dat de fysiotherapie onontbeerlijk is op de afdeling en dat ook de bezigheidstherapie een belangrijke rol speelt in de behandeling en genezing van de patiënten op de afdeling.

Sterker, de Nederlandse specialisten hebben een aantal aanpassingen aanbevolen voor de afdeling fysiotherapie. HoPe heeft besloten om onze ondersteuning van de afdeling voort te zetten en in zekere mate, via aanpassing in de ruimte voor de fysiotherapie, uit te breiden. Tegelijkertijd zal HoPe, samen met de directeur van het ziekenhuis en de hoofdarts van de afdeling, de lobby voor overname door het ministerie voorzetten. Via een samenwerking met een ziekenhuis in Lima wordt de fysiotherapeute van HoPe in 2018 in Lima bijgeschoold in de nazorg van brandwonden. 

Voor dit programma is het van groot belang dat we vanuit Nederland financiële ondersteuning kunnen bieden. Zie het sponsorpakket Nazorg kinderen met brandwonden.

 

De maten van Miss Peru

2018 01 Miss PeruEen ongewoon bericht uit Peru.

We wisten al dat Peru hoog scoort op het gebied van geweld en misbruik van meisjes en vrouwen. Volgens Marcela Huaita, oud-minister voor vrouwenzaken en kwetsbare bevolkingsgroepen, krijgen 7 op de 10 vrouwen te maken met fysiek geweld door hun partner. De straffeloosheid is schrijnend. In veel gevallen krijgt de dader een lichte of zelfs helemaal geen straf.

Ook worden meisjes vaak misbruikt. Zij voelen zich nogal eens onveilig, zowel thuis als op straat, in de bus, op school …

Overigens weet iedereen onderhand wel dat het geen typisch Peruaans verschijnsel is. Wereldwijd is er al enige jaren en campagne gaande tegen kindermishandeling en seksueel misbruik van kinderen, wat, zo leerden we, zelfs in de meest gewijde instellingen voorkomt.

Ongeveer gelijk met het op gang komen van de #MeToo beweging organiseerden de Peruaanse vrouwen die voor de nationale schoonheidswedstrijd waren geselecteerd een onverwachte actie bij de Miss Peru verkiezingen. Bij de voorstellingsronde noemden zij niet, zoals gebruikelijk, de maten van hun borsten, benen en billen, maar citeerden zij uit de statistieken van hun land inzake geweld tegen meisjes en vrouwen. Iets daarvan is hier te zien.

Moedig van deze vrouwen om een dergelijke actie te organiseren in een macho-omgeving. Iets van deze “maten van Miss Peru” was natuurlijk ook bij HoPe bekend. In de projecten kwamen de HoPe medewerkers in Cusco en omgeving vaak schrijnende gevallen tegen.

Het lijkt erop dat er al verschillende organisaties zijn die zich deze problematiek aantrekken en daarvoor projecten hebben lopen. Ook in de onderwijsprojecten die HoPe de komende twee jaar uitvoert is “Relationele en Seksuele Vorming” een belangrijk onderdeel. We hopen dat dat een beetje helpt. Het team in Peru wordt van tijd tot tijd met zijn neus op de problematiek gedrukt. Als er tijd en geld is zullen we moeten nagaan of er van de kant van HoPe projecten op dit terrein gewenst zijn.

Wij houden u op de hoogte.

Meidenvoetbal

2018 01 voetbalmeisjes 1 IMG 20171128 WA0004Twee maanden geleden hebben de meisjes in Tiracancha tenues van SC Heerenveen ontvangen. Vorig jaar hadden de jongens deze tenues gekregen, maar eigenlijk voetballen de meisjes veel beter, en verdienen dit daarom net zo goed! Door de combinatie van het klassieke Friese shirt en de kleurrijke rokken, smelten de Peruaanse en Hollandse cultuur op dit gebied goed samen. Welk meisje wil er nou niet voetballen in een shirt met van die mooie hartjes? 

 

2018 01 voetbalmeisjes 3 IMG 20171128 WA00032018 01 voetbalmeisjes 2IMG 20171128 WA0001

Aanmelden nieuwsbrieven

U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrieven.

Press enter to search
Press enter to search