HoPe-team in actie - september 2017

Hier een kort verslag van waar we de afgelopen weken mee bezig zijn geweest in Paucartambo. Het is fijn dat de onderwijsstaking voorbij is. Deze heeft al met al twee maanden geduurd. Wij kunnen nu weer verder met het werk op de scholen.

2017 09 speechFoto. Ex-minister Marilú Martens en haar opvolger Idel Vexler spreken de medewerkers van het ministerie toe.

Over de staking

Even nog iets over de staking. De vorige keer – HoPe-team in actie augustus 2017 – heeft de Nederlandse redactie onvolledige informatie gegeven over de achtergronden van de onderwijsstaking. Het was niet alleen een centenkwestie, hoewel de hoogte van de salarissen en een groei van het aandeel van de onderwijsbegroting in het Bruto Nationaal Product belangrijke onderdelen van het eisenpakket waren. De zaak ligt echter inhoudelijker.

Toen er in het verleden een groot tekort aan leerkrachten was zijn er ongeschoolde leraren geworven die een aanstelling voor onbepaalde tijd, dus eigenlijk ‘voor het leven’ kregen. Velen hebben daarna echter nooit een pedagogische opleiding gevolgd, terwijl dat wel als voorwaarde was gesteld en terwijl het ministerie van onderwijs daartoe wel de mogelijkheden heeft geboden. 

Er staan nu erg veel ongeschoolde en onbekwame leerkrachten voor de klas. De regering wil nu alle leraren evalueren en degenen die niet geschikt worden bevonden ontslaan. Na ruim 50 dagen staking hebben alle partijen naar het lijkt wat toegegeven. Er komt een loonsverhoging in fases en de evaluaties van de leraren gaan gewoon door. Voordat de leraren worden geëvalueerd krijgen zij alsnog de gelegenheid cursussen te volgen waarmee zij hun vakbekwaamheid in voldoende mate kunnen opvijzelen. Is het uiteindelijk niet gelukt om aan de gestelde voorwaarden en eisen te voldoen, dan houdt het op en worden zij alsnog ontslagen.

Een bijkomend malheur is dat de jonge en energieke minister van onderwijs, Marilú Martens, is vervangen door Idel Vexler. Hij verklaart dat de in gang gezette onderwijshervormingen doorgaan. 

Professionalisering onderwijsspecialisten

De huidige regering wil ook af van de benoemingen van onderwijsspecialisten / beleidsmedewerkers via – simpel gezegd – vriendjespolitiek. In het verleden zijn veel functionarissen aangesteld die in feite onbekwaam zijn. Zij waren wel goede vrienden van mensen met de juiste vinger in de pap. De overheid is er nu toe overgegaan mensen voor deze posten te selecteren op basis van hun genoten opleiding en aantoonbare deskundigheid. Naar verwachting leidt ook deze stap tot een verbetering van het onderwijs en het onderwijsbeleid.

Weer aan het werk

De leraren zijn weer aan het werk, de kinderen kunnen hun recht op onderwijs weer tot gelding brengen en de discussies tussen de regering en de vakbeweging gaan ongetwijfeld door. En wij, leden van het HoPe-team, zijn weer de bergen ingetrokken en zijn verder gegaan met waar we voor de staking mee bezig waren: met het implementeren van het verbeteren van de onderwijsaanpak in het kleuteronderwijs. Dat doen we samen met de onderwijsspecialisten van de lokale overheid die wij tegelijkertijd ook trainen. Zoals bekend hebben wij hierover goede afspraken gemaakt met de overheid van Paucartambo.

2017 09 auto unnamed 2

Foto. Op pad, aangedreven door vier wielen.

Tegelijkertijd hebben we de directeuren van de scholen begeleid bij het uitwerken en afronden van hun schoolwerkplannen.

De onderwijsspecialisten van de overheidsdienst waarmee HoPe samenwerkt werken goed mee en voeren hun taken goed uit. Daarbij begeleiden zij de leerkrachten bij hun werk in de klassen en maken concrete plannen om onderwijsactiviteiten volgens het schoolplan in te voeren. Het gaat er immers om dat ze dat wat ze hebben opgeschreven ook in de praktijk leren uitvoeren, zodat het leerproces van de kinderen verbetert.

Voor degenen die detailkaarten van de Andes willen raadplegen: de afgelopen weken hebben we bezoeken gebracht aan de kleuterscholen van Ninamarca en Ayre, gelegen in het district Colquepata in de provincie Paucartambo.

2017 09 buiten unnamed

2017 09 dansje buiten MG 8695

2017 09 groep kinderen unnamed 1

Press enter to search
Press enter to search