HoPe-team in actie - oktober 2017

Bericht uit de Biblioteca Kallpanchis
Een veilige plek voor schoolkinderen in Cusco

Stel je voor: je bent een jaar of tien. Je leeft in een arme wijk van Cusco. Je moeder moet hard werken voor de kost. Een vader is er niet. Meestal gaat je moeder vroeg op pad naar haar werk, naar het rijke gezin waar ze het huishouden doet. Je zult haar vanavond niet voor tienen terugzien. Zelf sta je wat later op om naar school te gaan – niet echt leuk maar je ziet er in ieder geval je vriendinnen. Je ontbijt wat je moeder heeft achtergelaten. Hopelijk is er ook nog wat om mee naar school te nemen voor tussen de middag. Gelukkig is er na school de Biblioteca ……

Maribel Espinoza, al jaren in dienst van HoPe, is leidster en leerkracht van de Biblioteca Kallpanchis. Zij vertelt over haar werk.

De Biblioteca biedt kinderen na school een veilige plek waar ze hulp krijgen bij het maken van huiswerk. De meeste kinderen uit de arme wijken hebben achterstand op school. Zij krijgen daar niet zoveel aandacht, krijgen thuis geen hulp en hebben thuis ook geen ruimte en middelen om hun schoolwerk te maken. Soms worden ze door de leraren op school ook als een beetje dom beschouwd.

Maribel is er trots op dat de Biblioteca beschikt over modern lesmateriaal, leuke leesboeken en een paar computers met internetaansluiting. 

IMG 20170802 162429Met de begeleiding van opgeleide docenten en vrijwilligers weten de kinderen hun lees-, schrijf- en rekenachterstand vaak snel in te halen. Ze worden aangemoedigd en gestimuleerd; een groot verschil met de negatieve opmerkingen die ze krijgen van de leerkrachten op de reguliere scholen waar ze ‘s ochtends naar toe gaan. Maribel schrijft enthousiast: “Het is geweldig om te zien hoe bij voorbeeld Heydi’s en Julio’s enthousiasme en talent voor wiskunde op de Biblioteca wordt aangewakkerd, hoe anderen gretig boeken uit de kast halen en neerploffen op de kussens om aandachtig te lezen, hoe goed internet wordt gebruikt. De kinderen hebben daarnaast ook belangstelling voor de lessen Engels die door vrijwilligers worden gegeven. In Cusco, een stad die wemelt van toeristen, heb je meer kans op werk als je Engels spreekt.”

En dan hebben we het alleen nog maar over het schoolwerk gehad. De thuissituatie van de kinderen is vaak erbarmelijk. Ze groeien allemaal op in armoede. Ze leiden niet zelden honger en kou. Een aantal van hen wordt thuis ook geconfronteerd met alcoholverslaving en geweld van de ouders of andere familie die over de vloer komt. Het is dan fijn dat ze in de Biblioteca even zonder bedreigingen zichzelf kunnen zijn en dat ze, wanneer ze dat willen, met een van de docenten over hun problemen kunnen praten.

IMG 20170929 174704De Biblioteca draait op volle toeren. Door de werkzaamheden in de wijk is het gebouw moeilijk te bereiken (zie de foto’s), maar dat hindert de kinderen niet om elke middag present te zijn. Dagelijks komen er gemiddeld 45 leerlingen, de meesten van verschillende lagere scholen. Een handjevol van de middelbare.

Maribel Espinoza besluit: “Het is belangrijk om niet uit het oog te verliezen hoeveel inspanning en geld noodzakelijk zijn om dit programma draaiend te houden. De leerkrachten worden continu getraind, en lessen aangepast aan de behoeften van de kinderen. Daarnaast zijn er onvoorziene situaties die vaak te maken hebben met de gebreken van het gebouw. Vooral vocht en lekkages zijn steeds weer terugkerende problemen.” Zij eindigt haar verslag met veel dank aan HoPe voor het mogelijk maken van dit programma.

Press enter to search
Press enter to search