Jaarverslag 2017

Jaarverslag verkorte verslag 21mei 2017 1Het is er uiteindelijk, het jaarverslag 2017. Ook dit jaar hebben we weer twee versies gemaakt: een verkorte versie die snel een algemeen overzicht biedt en een uitgebreide versie waarin we naast een uitgebreidere beschrijving van alle activiteiten ook een volledige financiële verantwoording geven.

Het is goed om te kunnen constateren dat de onderwijsprojecten van HoPe weerklank vinden bij de leerlingen, de ouders en ook de overheden. Dat leidt tot allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden en implementatie op ruimere schaal van de projecten die HoPe – destijds samen met Plan International – is begonnen.

Daaraan ligt niet alleen altruïsme ten grondslag. Het onderwijsniveau in Perú staat over het algemeen nog steeds op een bedroevend laag niveau. Natuurlijk is er in Lima wel redelijk goed onderwijs te vinden, maar het land is groter. De regering ziet natuurlijk ook in dat voor het uitbannen van de extreme armoede, voor economische ontwikkeling en voor het ontwikkelen van een fatsoenlijke maatschappij zonder geweld en interne strijd, goed en voor ieder toegankelijk onderwijs een eerste vereiste is. Stichting HoPe werkt daar op haar manier aan mee. En met succes.

Behalve op het gebied van het onderwijs is er op het terrein van gezondheidszorg ook resultaat te melden. Met behulp van twee vrijwilligsters en samen met een Peruaanse NGO uit Lima zijn er nieuwe perspectieven gecreëerd voor structurele verbetering van de werkwijze in de brandwondenafdeling van het ziekenhuis in Cusco. Het komt er de komende tijd op aan deze perspectieven te realiseren. We houden goede hoop.

 

Press enter to search
Press enter to search