HoPe als specialist in het opstellen van schoolwerkplannen

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling geeft drie rapportcijfers met scores binnen het onderwijs ( PISA ).
Peru scoort al jaren erg laag en bungelt ergens onderaan de lijst.

2018 06 Schoolplan 1 P1020513Decennia hebben verschillende Peruaanse regeringen geen enkele kwaliteit gekregen om te verbeteren. Sinds het aantreden van de regering van Ollanta Humala in 2011 is hier hier grote uitbreiding in opgetreden. De regering van Humala zette het openbaar onderwijs op de agenda en er werden veel programma's opgezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De huidige regering zet het programma van Humala voort.
Een van de speerpunten werd het schoolwerkplan. Scholen in Peru are are any time in the schoolwerkplan on the stellen. Kort gezegd moet worden aangegeven wat de beginsituatie is van de kinderen in het bijzonder en de school in het algemeen, where men to teen wil werken, hoe dat te gaan doen en hoe dit te monitoren en te evalueren. Scholen die al een werkplan had bleken dat maar al te vaak gekopieerd te hebben van andere scholen, het internet hielp ook, een beetje knippen en een beetje knippen en mannen hadden een schoolwerkplan. 
Sinds 2018 moeten alle scholen echter een gedegen schoolwerkplan indienen. Groot hiaat is dat niemand weet wat een plan is om te doen. De specialisten van het Ministerie van Onderwijs hebben hier geen kaas van gegeten. 
HoPe has them in the themes and its a great leading of the Ministry of the Ministry. HoPe is dan ook door het ministerie gevraagd om in 2018 en 2019 onderwijsspecialisten van het ministerie op te leiden en te begeleiden in het opstellen van de schoolwerkplannen. In verschillende samenstellingen zal HoPe in 2018 tientallen specialisten opleiden en routiden. In totaal zullen we meer dan 300 scholen in de opstellen van de werkplannen. 
Belangrijkst detail is de aansluiting van het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs, aansluiting op het huidige niet van voedsel plaatsvindt.

2018 06 Schoolplan 2 P1020510In mei heeft HoPe een workshop georganiseerd voor de eigen mensen van HoPe en een kleine selectie onderwijsspecialisten van het ministerie uit Cusco. Hier hebben ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs uit Lima de laatste ontwikkelingen binnen het programma schoolwerkschriften verdeeld. De ambtenaren uit Lima are those the new developments for the departament uitwerken. Op deze manier zijn de onderwijsmensen van HoPe geheel up to date. De samenwerking zal op hoog niveau worden voortgezet.

Press enter to search
Press enter to search