HoPe opnieuw actief in de middelbare school van Patacancha

2018 06 Patacancha Klas 1 2018 1In 2002 heeft HoPe, op verzoek van de bewoners, in Patacancha de eerste indiaanse middelbare school van Peru opgericht. De belangrijkste kenmerken van deze school zijn dat de kinderen in hun eigen traditionele kleding naar school gaan, dat het lesprogramma gedeeltelijk in de eigen taal het Quechua gegeven wordt en dat het lesprogramma aangepast is aan het leven in de indiaanse gemeenschap rond de 4000 meter hoogte in het Andesgebergte.

HoPe heeft, samen met de bewoners van de comunidades (inheemse gemeenschappen) de school van het leven van de grond af gebouwd. We moeten naar de bouw van de school, klaslokaal (inclusief bibliotheek, laboratorium en computercentrum) gebouwd en ingericht, het lesprogramma opgezet, groentekassen gebouwd en een productieprogramma opgezet. De school heeft een schoolinternaat voor leerlingen gekregen die 3 tot 6 uur moet lopen om op school te komen, zij blijven van maandag tot vrijdag op school.

2018 06 Patacancha Meisjes op hun slaapzaal 1De eerste 10 jaar van dit project waren een groot succes, HoPe selecteerde en contracteerde de leerkrachten en had de school in eigen beheer. Het contract dat HoPe in 2002 voor de oprichting van de school tekende met het Ministerie van Onderwijs dat de organisatie het beheer van de school met alle kosten kostte duur zou zou nemen.
Vanaf 2013 gebeurde dat ook en langzaam maar zeker werd de middelbare school in Patacancha een echte staatsschool. In 2017 hebben de hoge kwaliteit van het onderwijs harde achteruit gaan, dusdanig dat de ouders van de leerlingen HoPe in 2016 opnieuw moeten gaan nemen de vraag naar het beheer van de school opnieuw over te nemen. In 2017 werd deze vraag ondersteund door de directrice en de leerkrachten van de school.

2018 06 Patachancha Klas 1 telt in 2018 maar liefst 40 leerlingen 1

HoPe besluitvorming niet zomaar opnieuw het beheer over te nemen. Nieuwe richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs geven ruimte aan een meer gedegen en duurzamere opzet van een samenwerking tussen HoPe en het ministerie.

 

HoPe heeft in 2018 een samenwerkingscontract getekend met het Ministerie van Onderwijs en met de ouderraad van de school. Alle niveaus willen de school weer naar het oude niveau brengen. Werken hebben we een werkplan samengesteld voor de komende drie jaar.

 

 Het plan houdt in: 

  • Samen met de directrice en de leerkrachten het schoolwerkplan en de relevante documenten (opstellen, monitoren en evalueren.
  • Actief betrekken van de ouders en dorpsraden bij het opstellen van de werkplannen
  •  Verbeteren van de schoolprestaties van de kinderen door bijscholing van de leerkrachten. Schoolprestaties 2016, klas 2 ruraal middelbaar onderwijs: minder dan 10% van de leerlingen heeft een voldoende voor begrijpend lezen en / of voor rekenen en wiskunde. 
  • Invoeren van het programma "Spaans als 2e taal". 
  • Her-opzetten van het computerprogramma voor de leerlingen van de school. 
  • Her-opzetten van de productieve dames inclusief groenteteelt in kassen en caviateelt.
  • Uitvoering van achterstallig onderhoud in de gebouwen en het schoolterrein.

De uitvoering van het programma is in volle gang.

Press enter to search
Press enter to search