HoPe Peru

HoPe heeft programma's in de bergen en in de arme wijken van Cusco (kijk ook bij projecten). De stichting werkt met een team van professionals. Zij dragen zorg voor de uitvoering van de verschillende projecten. Ook de directeur en het bestuur werken deels aan de uitvoering mee. De samenstelling van het team is afhankelijk van de projecten die in uitvoering zijn. Het team bestaat uit ongeveer vijftien mensen. Zij verdienen een salaris, dat zoveel mogelijk overeenkomt met de Peruaanse normen voor dit werk.

Vroeger en nu
HoPe werkt sinds 1991 in Peru, het jaar waarin Walter Meekes en Tineke Griffioen in Cusco gingen wonen. Zij gingen er aan de slag in de achterstandswijken van de stad en na enkele jaren ook in de bergdorpen van de Andes. Walter en Tineke waren op hun reis door Zuid-Amerika in Cusco neergestreken op verzoek van bewoners. In die tijd was Peru een politiestaat. Er was sociale onrust en onzekerheid. Veel kinderen leefden op straat. Er was ook veel honger. 

Zo begonnen zij met de opvang van kinderen en met een gaarkeuken. Moeders werden ingeschakeld om met begeleiding van Tineke te koken. Dit groeide uit tot een dagelijkse maaltijd voor meer dan 100 kinderen. Samen met de bevolking werkten Walter en Tineke aan de infrastructuur van de wijk, bijvoorbeeld aan de aanleg van trappen en systemen voor drinkwater en riolering. Als vanzelf kwamen zij zo in aanraking met andere noden van de mensen. Zij zetten vrouwengroepen op, bouwden scholen en werkten aan gezondheidszorg, onder meer bij brandwonden. De strijd om het dagelijkse bestaan had prioriteit.  

Sinds 1997 richt HoPe zich meer op het onderwijs in de inheemse berggemeenschappen. HoPe heeft daar ruim 160 scholen gebouwd, waaronder ook middelbare scholen. Dankzij HoPe hebben duizenden kinderen uit afgelegen gebieden toegang gekregen tot goed basis- en middelbaar onderwijs. HoPe faciliteert ook studiebeurzen voor jongeren uit inheemse gemeenschappen. Hierdoor kunnen deze jongeren na de middelbare school een beroepsopleiding volgen. 

Peru is nog altijd een gecompliceerde maatschappij, ook al is de situatie veranderd. De armoede is minder en veel kinderen gaan naar school. Maar er zijn nog grote verschillen tussen arm en rijk. De kwaliteit van het onderwijs voor de arme mensen laat te wensen over. De minder bedeelden bevinden zich in een achterstandspositie en worden gediscrimineerd. Hun kansen om deel te hebben aan de vooruitgang zijn nog minimaal. Sinds enkele jaren heeft de overheid verantwoordelijkheid genomen voor het creĆ«ren van basisvoorzieningen, zoals scholen. HoPe werkt daarbij samen met de overheid en houdt zich vooral bezig met de kwaliteit van het onderwijs en met gezondheidsvoorlichting. De waarde van de eigen cultuur en de bewustwording daarvan is een belangrijk uitgangspunt. [zie ook de projecten.] 

HoPe Peru heeft een eigen website: www.hopeperu.org

Press enter to search
Press enter to search