Huisw biblioteca

Huiswerkbegeleiding: de Biblioteca Kallpanchis

In de achterstandswijk Villa Maria van Cusco organiseert HoPe huiswerkbegeleiding voor kansarme kinderen. In het gemeenschapshuis, de ‘Biblioteca’, komen na school zo’n 40 tot 60 kinderen van 6 tot 18 jaar. Zij wonen in de buurt of in wat verder weg liggende wijken en zitten op verschillende scholen. Sommigen moeten een flink stuk lopen om de bibliotheek te bereiken.
De kinderen maken er hun huiswerk. Ze kunnen er gebruik maken van internet of naslagwerken, die ze thuis niet hebben. Ook krijgen ze ondersteuning in de vakken waarin ze zwak zijn. Op hun eigen school is er meestal geen tijd om wat langer bij de stof stil te staan en uitleg te geven.

Medewerkers van de Biblioteca proberen de ouders en de scholen bij de extra hulp te betrekken. De leraren gaan op huisbezoek en organiseren ouderavonden. Over het algemeen zijn de ouders positief over de mogelijkheid die hun kinderen krijgen. Voor hen is het van belang dat de opvang veilig is en dat de leerprestaties van de kinderen verbeteren. Ook vaders laten op ouderbijeenkomsten steeds vaker hun gezicht zien.

Ouders uit andere wijken hebben laten weten ook behoefte te hebben aan een dergelijke voorziening. Daarom heeft de gemeente Cusco aan HoPe gevraagd om samen te werken aan de opzet van nieuwe ‘bibliotheken’. Als eerste in de wijk ‘5 De Abril’. Momenteel investeert HoPe hierin met de afspraak, dat de gemeente de eerste zes maanden zal steunen met twee medewerkers.

De begeleiding richt zich op vier vakken. In groepen krijgen de kinderen les in communicatie en Engels. Individueel krijgen zij bijles in wiskunde/rekenen en computervaardigheden. Voor ieder kind is er een volgsysteem. Zo houden de leraren bij welke vorderingen de kinderen maken. De ouders moeten de schoolcijfers van de kinderen ter beschikking stellen, zodat de medewerkers van de Biblioteca kunnen zien of hun werk effect heeft.
Om de ouders te laten merken dat het geen vrijblijvende aangelegenheid is, heeft HoPe een contributie vastgesteld. Per maand betalen zij 5 Soles (ongeveer €1,40). Mochten ze het niet kunnen betalen, dan wordt daar iets op gevonden, zodat de kinderen toch mee kunnen doen.
Via controlebriefjes wordt iedere dag aangegeven dat de kinderen zijn geweest. De ouders kunnen zo dagelijks de aanwezigheid van hun kind controleren.

Klik op foto om te vergroten en klik op de pijlen voor de volgende foto of gebruik de pijltjes op uw toetsenbord.

IMG 0475
IMG 0477
IMG 3699
IMG 3972
IMG 4154
IMG 4162
IMG 5507
IMG 7968 biblioteca
IMG 9360
IMG 9402

Press enter to search
Press enter to search