nieuws groot links

Nieuwe publicaties van HoPe Peru

Onlangs heeft HoPe twee nieuwe publicaties gepresenteerd. 

2018 09 2 Handleiding kleuteronderwijsHandleidingen behorende bij het onderwijsprogramma voor 3 tot en met 5 jarigen

In de jaren 2009 – 2016 heeft HoPe, samen met het Peruaans Ministerie van Onderwijs en collega NGO Plan International, gewerkt aan een onderwijsprogramma voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 5 jaar. Het onderwijsprogramma gaat uit van de eigen taal en cultuur van de inheemse kinderen. In 2017 heeft het Ministerie van Onderwijs het programma  aangenomen als officieel leerprogramma voor alle 3.000 kleuterscholen in het departement Cusco (2 x Nederland). Het leerprogramma is gepubliceerd in een officiële uitgave van het Ministerie van Onderwijs, medegefinancierd door HoPe. Vervolgstap was het ontwikkelen van handleidingen voor de leerkrachten. Leerkrachten gaven aan behoefte te hebben aan een gedegen instructie voor het uitvoeren van het leerprogramma. HoPe heeft samen met het ministerie de handleiding uitgewerkt. Op 30 juli heeft het Ministerie van Onderwijs, onder grote belangstelling, de handleiding gepresenteerd.

 


 

2018 09 2 Spaans als Tweede taalSystematisering onderwijsprogramma Spaans als 2e taal.

De hoofdtaal in Peru is het Spaans, deze taal wordt gesproken door 84% van de bevolking.  Daarnaast kent Peru 48 officieel erkende originele talen. HoPe is werkzaam in het taalgebied van de Quechuas. Voor de meeste mensen is Quechua de moedertaal. Het onderwijsprogramma van HoPe is tweetalig: Quechua en Spaans. In het verleden is gebleken dat veel Quechua kinderen moeite hebben met het leren van de Spaanse taal. Bij het verlaten van de middelbare school spreken en begrijpen zij de Spaanse taal onvoldoende om een vervolgstudie te doen.

Het Ministerie van Onderwijs heeft dit probleem erkend en heeft de cursus “Spaans als tweede taal” ingevoerd in het curriculum van scholen in streken waar een inheemse taal wordt gesproken. Er was echter niet een gedegen handleiding hoe dit programma uit te voeren. Hope heeft in de jaren 2014-2017 het programma “Spaans als tweede taal” uitgevoerd in de inheemse gemeenschap Tiracancha. Met behulp van een linguïst is een programma opgezet en uitgewerkt voor het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs. Doel is dat kinderen bij het beëindigen van het middelbaar onderwijs zowel het Quechua als het Spaans zowel in spraak, schrift als begrijpend beheersen. De ervaringen in Tiracancha zijn erg positief en de resultaten heel goed. HoPe heeft samen met de leerkrachten en de linguïst de ervaringen van de drie jaar in Tiracancha gesystematiseerd en in boekvorm uitgegeven.Het Ministerie van Onderwijs heeft de uitgave op maandag 10 september aan het grote publiek gepresenteerd. Het onderwijsprogramma in Tiracancha zal door HoPe samen met het Ministerie van Onderwijs uitgewerkt worden in een officieel leerprogramma.

 

Huiswerkhulp

2018 09 3 zonnelamp

Een van onze bestuursleden, Sjanna Bosma, reisde onlangs door Zuid-Amerika en koneken natuurlijk Cusco en de HoPe projecten niet overslaan. Zij schreef een stuk over het  brandwondencentrum  voor deze nieuwsbrief.

Als een cadeautje had zij een paar lampjes bij zich waarvan de batterijen overdag met zonne-energie kunnen worden opgeladen. 's Avonds is het lamplicht van nut bij het maken van het huiswerk voor school. De foto werd kort na de overhandiging gemaakt. 

 

 

2018 09 3 huiswerk rosita 2

This tafereel deed me denken aan een andere foto die ik nog niet zo lang geleden van mijn dochter kreeg. Zij fotografeerde haar zusje in Perú ook in hun primitievere omstandigheden.

Misschien een suggestie voor reizigers naar Cusco: neem een ​​paar zonne-energielampjes mee en doe ze cadeau! Naar ik begrijp is man is doende met de levering van zonne-energie. Echter, voor iedereen kan kan profiteren is huiswerkondersteuning met dergelijke lampjes van grote waarde.

Maarten Elling 

 

 

 

Berichten uit Perú

Corruptieschandaal

Sinds vorig jaar, 2017, is de politiek in Peru weer in rep en roer. In dat jaar kwam het corruptie schandaal van de Braziliaanse firma Oderbrecht naar buiten. Oderbrecht is een multinational die in veel Latijns-Amerikaanse landen pijpleidingen en wegen aanlegt. Het bedrijf werd ervan beschuldigd in verschillende landen functionarissen te hebben omgekocht om opdrachten te krijgen.

Betrokkenheid van de president

2018 09 4 Pedro Pablo Kuczynski

De toenmalige Peruaanse president Pedro Pablo Kuczynski, kortweg PPK genoemd, bleek in het schandaal verwikkeld. Men ontdekte dat één van de bedrijven waarvan hij aandeelhouder was diensten had verleend aan de firma Oderbrecht. PPK ontkende iets van doen te hebben met deze activiteiten. Hij voerde aan dat hij weliswaar aandeelhouder was van het betreffende bedrijf, maar dat hij niet te maken had met de dagelijkse activiteiten. Ondanks deze verdediging besloot het parlement dat de positie van president van Peru vacant was. Maar omdat de meerderheid van het parlement bestaat uit partijen die oppositioneel staan ten opzichte van de regering, vreesde men dat Peru zonder president zou komen te zitten. Daarom gaf het parlement zijn steun aan de toenmalige president PPK. Ondertussen werd één van de vorige presidenten, Alberto Fujimori, al jaren gevangen gehouden wegens corruptie, ontvoering en betrokkenheid bij moord. In december 2017 stelde de regering hem in vrijheid om humanitaire redenen. Dit leidde opnieuw tot een serie protesten tegen de president Kuczynski. Vervolgens ontdekte men een serie video-opnamen waaruit op te maken valt dat de oppositie in het parlement het aanblijven van de president had gesteund, onder de voorwaarde dat hij Fujimori vrij zou laten. In deze situatie aangeland besloot PPK terug te treden als president hoewel hij volhield dat hij onschuldig was. Hij verklaarde dat hij geen obstakel wilde zijn op de weg van de vooruitgang van Perú.

Een nieuw begin?
2018 09 4 Martin VizcarraIn maart 2018 aanvaardde de toenmalige vicepresident Martin Vizcarra het presidentschap. Bij zijn aantreden beloofde hij om voor alles de strijd aan te binden met de corruptie. In juli maakte de Peruaanse pers een aantal geluidsopnamen wereldkundig waarin leden van de rechterlijke macht en parlementsleden met elkaar gunsten vroegen en bespraken. Dit was aanleiding voor de president om een referendum aan te kondigen over het realiseren van veranderingen in de rechterlijke macht en de organisatie van de staat. Enkele van die veranderingen zouden moeten zijn: het verbod op herverkiezing van parlementariërs, het instellen van een anti-corruptie bureau, en een parlement met twee kamers. De regering zou het referendum het liefst dit jaar nog willen houden. De oppositie voelt het meest voor 2019.

 

Enkele problemen van de bevolking
Hoewel de politieke situatie doorgaans de meeste aandacht krijgt in de belangrijkste media, zijn er andere onderwerpen die juist de bevolking die het niet rijk heeft raken. Zo is bloedarmoede een probleem waar alle lagen van de bevolking onder lijden, maar het komt het meest voor onder de meest arme mensen die belangrijke voedingsstoffen niet kunnen krijgen. 
Een ander punt is dat in de winter de mensen in de bergen vaak te maken krijgen met temperaturen van meer dan 15 graden onder 0 zonder dat ze zich ergens kunnen warmen. De mensen lijden dan ook vaak aan ziekten aan hun ademhalingsorganen. Juist de meest zwakke mensen, waaronder vooral veel kinderen, krijgen dan longontsteking.
Het niveau van het onderwijs is een structureel probleem. In mondiale vergelijkingen uitgevoerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling blijkt dat het Peruaanse niveau van onderwijs tot ongeveer het laagste in de wereld moet worden gerekend. De laatste regeringen zijn daaraan veel aandacht gaan besteden. Zij zijn begonnen de onderwijsplannen te verbeteren, vooral ook in de rurale gebieden. In de regio Cusco werkt de regering op dit gebied samen met HoPe. Om verbetering op de mondiale ranking te realiseren is er sowieso nog een lange weg te gaan. 

2018 09 4 marcha peru

Bestuursleden gevraagd voor Stichting Holanda – Peru (HoPe)

2018 09 6 logo hoepel rgb 01

Wie zijn we?

Stichting HoPe is een middelgrote stichting voor ontwikkelingssamenwerking. De Nederlandse afdeling zorgt jaarlijks voor een budget van rond de 120.000 euro waarmee door de Peruaanse afdeling van HoPe ontwikkelingsprojecten worden uitgevoerd.De Nederlandse afdeling bestaat uit louter vrijwilligers. De onkosten bedragen 2 tot 2,5% van het budget. De overige 97,5% is direct beschikbaar voor projectfinanciering. HoPe Peru is werkzaam in de arme buurten van Cusco en in de communidades in de wijde omgeving van die stad. HoPe heeft daar onderwijsprogramma’s opgezet en werkt verder aan programma’s op het gebied van voedselvoorziening, welzijn en nazorg van kinderen met ernstige brandwonden.De Nederlander Walter Meekes is medeoprichter van HoPe Peru en nog steeds actief als directeur. Hij heeft een professioneel team van Peruanen om zich heen dat zorgt voor de uitvoering van de werkzaamheden. De medewerkers in Peru worden zo veel mogelijk marktconform betaald. Verder werken er incidenteel voor kortere op langere tijd Europese en Amerikaanse professionals mee op vrijwillige basis. Kenmerkend voor het werk van HoPe is dat alleen projecten worden uitgevoerd waar de bevolking om heeft gevraagd. Van de bevolking en ook van de overheid wordt altijd op een of andere manier participatie in de projecten verlangd.

We weten het.

Alle vrijwilligersorganisaties zitten er mee: Hoe kom je aan goede bestuursleden? Zeker, het is een klus waar je je voor langere tijd structureel aan bindt. Dat heeft als voordeel dat je ook op langere termijn resultaten ziet.En of het veel tijd kost? Hangt dat niet voor minstens een deel ook van jezelf af? Het kost weliswaar wat tijd, maar het brengt je ook in contact met een leuke groep mensen en het geeft veel voldoening om te zien dat onze inzet in Nederland waardevol is voor de mensen van HoPe Peru. Zij kunnen hierdoor hun werk uitvoeren en een belangrijke rol spelen in de persoonlijke ontwikkeling van grote groepen bewoners van het hoogland in Peru.

Hoe zit het bij HoPe NL?

In augustus heeft Chiara Somers haar functie als secretaris en als vrijwilligerscoördinator vanwege haar toenemende werkzaamheden in haar privéleven moeten neerleggen. Het bestuur vindt dat jammer, maar gelukkig heeft Chiara te kennen gegeven als vrijwilliger beschikbaar te blijven. Het bestuur heeft Chiara hartelijk bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren. De taken van secretaris liggen inmiddels bij onze penningmeester.

2018 09 6 BestuurshamerHet bestuur van HoPe NL bestaat idealiter uit zeven personen. Op dit moment zijn we met z’n vieren. Het bestuur staat er gelukkig niet alleen voor. Mieke Weiffenbach, voormalig directeur van HoPe Peru, is onze adviseur. Zij woont de meeste bestuursvergaderingen bij. Er is een groep vrijwilligers die behulpzaam is bij zowel dagelijkse als ad hoc activiteiten. We hebben een contactpersoon die het bestuur veel werk uit handen neemt. Daarnaast zijn er betrokken vrijwilligers die zich bijvoorbeeld bezig houden met een stukje representatie en met communicatie (nieuwsbrieven, website en sociale media). Het bestuur is geen gesloten vriendengroep maar we kunnen goed met elkaar overweg. “Nieuwelingen” worden met open armen ontvangen. We zouden er graag 2 of 3 collega’s bij willen hebben. De taakverdeling stellen we in onderling overleg vast. In principe bepaal je zelf hoeveel tijd je in je bestuurslidmaatschap wilt steken en daarover maak je dan afspraken met je collega’s.

2018 09 6 bestuursvergadering En dat vergaderen? 
We vergaderen ongeveer eens per zes weken in Utrecht. De laatste tijd vaak op zaterdagochtend om 11.00 uur. De voorzitter zorgt ervoor dat we altijd binnen twee uur klaar zijn. En als er tussendoor wat is dan weten we elkaar altijd via de e-mail te vinden. 

Belangstelling?
Wie er wat voor voelt om mee te helpen met het besturen van HoPe NL kan zich melden bij Maarten Elling via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vanuit het bestuur

Sinds de laatste nieuwsbrief van juni zijn er diverse ontwikkelingen geweest waarvan wij u op de hoogte willen brengen.

2018 09 5 brandwondencreme

Sjanna Bosma, bestuurslid Contacten en PR, is zeer recentelijk op vakantie geweest in Zuid-Amerika en heeft daar ook een vijftal projecten van HoPe bezocht. Het bestuur is zeer verheugd te mogen melden dat Sjanna duidelijk kon waarnemen dat de bezetting van het aantal bedden in het brandwondencentrum is gedaald vanwege de snellere doorstroming. En deze is hoogstwaarschijnlijk tot stand gekomen naar aanleiding van de aanbevelingen van Kim en Claudia. Door meer brandwondenzalf te gebruiken zijn de behandelingen veel minder pijnlijk en de doorstroming veel sneller. Een win-win situatie voor iedereen. Wat een potje simpel en goedkoop brandwondenzalf al niet kan doen!! Lees hier haar verhaal.

Hans van Vliet, Ambassadeur van HoPe, heeft het idee (informatie) ingebracht om met zo veel mogelijk mensen de projecten van HoPe te gaan bezoeken. Na een oproep op diverse mediakanalen hebben een aantal mensen zich aangemeld. Het maken van een programma kost veel tijd en voorbereiding. Recent is er een bijeenkomst geweest met de mogelijke deelnemers. De reis zal in november plaats vinden.


 

2018 09 5 Schenken en NalatenHet bestuur heeft ook besloten een pagina te openen op de website van Schenken & Nalaten. Zie Schenken en Nalaten. Het is een mooi platform waarop mensen direct en makkelijk geld aan onze stichting kan overmaken en waarop mensen hopelijk overwegen om na het overlijden geld aan HoPe na te laten. Hoe dat werkt kunt u terug vinden op de website van Schenken & Nalaten onder doneren aan goede doelen. Op onze pagina kunnen wij zelf de informatie actueel houden en plaatsen wij ook regelmatig een nieuwsbericht. De bezoekers kunnen tevens een review plaatsen. Vriendelijk willen wij u vragen een review te schrijven. U kunt onze pagina hier vinden.

 

 

Ook kunnen wij melding maken van een aantal leuke acties. Allereerst hebben wij een mooie donatie mogen ontvangen van mevrouw Westerhof. Al vele jaren maakt zij honderden potjes met jam en doneert de opbrengst daarvan aan HoPe. Inmiddels verkoopt ze naast de jam ook kaarten en zelfgebreide sokken. Zie de link.

 

2018 09 5 jumbo statiegeld

We ontvangen regelmatig bijzondere donaties. Onlangs hebben we weer een mooi bedrag ontvangen naar aanleiding van verjaardagen van 2 trouwe relaties.

Ook zijn er dit jaar 3 statiegeldacties bij supermarkten: Spar Boonstra, Jumbo Lichtenvoorde en Plus Lutz Tilburg. De opbrengst van de september-actie in Lichtenvoorde wordt gebruikt  om rode truien te laten breien voor de mensen in het hooggebergte, alwaar het bijzonder koud is en jaarlijks tientallen mensen komen te overlijden aan de kou. Zie facebook pagina

Mocht u geïnspireerd zijn door een van deze acties en meer informatie willen hebben dan kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanmelden nieuwsbrieven

U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrieven.

Press enter to search
Press enter to search