projecten nu versmald

Projecten

Onderwijsprogramma Ternura en vervolg …..

Het niveau van het onderwijs in Peru is nog altijd zorgwekkend. Onder andere in onderzoek uit 2012 en 2015 bleek de Peruaanse jeugd, vergeleken met jongeren in andere landen op belangrijke schoolresultaten vrijwel het laagst te scoren. Slechte schoolresultaten leiden tot beperkte opleidingsmogelijkheden, kansloze levensomstandigheden en belemmeren ook nog eens de economische groei van het hele land.

HoPe heeft zich al jaren onderscheiden in het opzetten en uitvoeren van onderwijsprogramma’s, zoveel mogelijk in samenwerking met de bevolking. Zo liep van 2013 tot eind 2016 / begin 2017 het programma ‘Ternura’. Het was bedoeld om een meer aansprekende (kindgerichte) manier van onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren.

Meer dan in het traditionele onderwijs is in het Ternura-project de leerstof geïntegreerd met andere aspecten van de opvoeding, zoals hygiëne en gezond gedrag.
Het project is uitgevoerd door HoPe, samen met Plan International en met ondersteuning van (een regionale afdeling van) het Ministerie van Onderwijs.

Bij het project waren meer dan 140 kleuter- en basisscholen in de wijde omgeving van Cusco betrokken.
De volgende activiteiten werden uitgevoerd:

  • Ambtenaren van de lokale gemeentes en van de ministeries van gezondheidszorg en onderwijs kregen een training om samen een geïntegreerd beleid te maken.
  • Leerkrachten van de kleuter- en basisscholen kregen bijscholing. Dit varieerde van leren samenwerken en het aantrekkelijk inrichten van het leslokaal tot het zich bekwamen in educatieve vaardigheden.
  • Er werden schoolwerkplannen opgesteld zodat duidelijk was dat de kinderen wat leerden en ook wat ze leerden. Volgende klassen en scholen konden dan daarop voort borduren.
  • Ruim drieduizend kinderen kregen beter onderwijs.
  • De ouders van de kinderen van de Ternura-scholen kregen informatie over wat de kinderen op school leren en waar dat voor nodig is. Ook werden zij gestimuleerd om mee te praten over de gang van zaken op school.

Eind 2016 begin 2017 is dit project afgerond. HoPe gaat, mede op verzoek van het ministerie van onderwijs, in de jaren 2018-2019 samen met de scholen en de bevolking in de hele Provincie Cusco geïntegreerde onderwijsplannen opstellen voor het kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs. Daarbij worden in een paar honderd scholen schoolwerkplannen en leerplannen ontwikkeld en ingevoerd. Verschillende succesvolle onderdelen van het programma Ternura worden in dit onderwijsproject geïmplementeerd.

HoPe is een ontwikkelings- en hulporganisatie, van en voor de mensen uit Cusco en de dorpen in de Andes. Op 4000 meter hoogte in het Andesgebergte is het leven hard. Gletsjerwinden, ijzige kou, hitte, nu eens droogte en dan weer heftige regens kenmerken het klimaat. Alleen lama's en winterharde aardappels zijn daartegen bestand. 
Soms denken de mensen in de Andes dat het leven beter is in de grote stad. Zij komen dan terecht in arme wijken met opnieuw weinig perspectieven. Als ze geluk hebben vinden ze een ‘gelegenheidsbaantje’, in de bouw of op de markt.

Vooral vaders werken tegenwoordig ver van huis, zoals in de goud-, zilver- en kopermijnen. Kinderen gaan lang niet altijd naar school. Ouders kunnen de schoolkosten - het verplichte uniform, pennen, schriften, boeken - niet betalen en hebben hun kinderen nodig om bij te springen. Door schoenen te poetsen, autoramen te zemen, snoepjes te verkopen en tal van andere klusjes kunnen zij het gezinsbudget aanvullen.
Om deze situatie te verbeteren heeft HoPe projecten opgezet op het gebied van onderwijs, welzijn en gezondheid.

Onderwijs: accent op kwaliteit

In het begin lag het accent op scholenbouw en leermiddelen. HoPe heeft 160 scholen opgezet. Tegenwoordig heeft de overheid de organisatie van het onderwijs grotendeels op zich genomen. Maar de kwaliteit is zorgelijk. Leerkrachten zijn vaak weinig gemotiveerd en slecht toegerust voor hun baan. Zij werken vaak ver van huis waardoor ze hun gezin alleen in het weekend zien. Soms is de afstand tussen thuis en school zo groot, dat er maar één keer per maand thuisbezoek in zit.

Voor HoPe is nu het accent komen te liggen op de kwaliteit van het onderwijs: niet alleen op ‘leren’ in traditionele zin maar ook op gezondheidsvoorlichting en bewustwording van de waarde van de eigen cultuur.
In achterstandsbuurten krijgen de kinderen via HoPe huiswerkbegeleiding, omdat zij anders in het reguliere onderwijs niet mee kunnen komen. Dit ligt meer aan de gebrekkige onderwijsmethoden en de zorglijke situatie thuis dan aan hun intelligentie. In de bergdorpen, waar alleen Quechua gesproken wordt, krijgen de leerlingen, dank zij HoPe, Spaans als tweede taal onderwezen. Zo kunnen zij aansluiting vinden met de overheersende cultuur. Via speciale projecten leren zij ook trots te zijn op hun cultuur: op de aardappelteelt en talloze andere gewoontes.

Ouders hebben, zeker in de dorpen hoog in de Andes, weinig tijd voor de ontwikkeling van hun kind. Hun schoolprestaties genieten niet veel aandacht, de grootste zorg is immers het inkomen. Grote gezinnen wonen in kleine huisjes of in één enkele ruimte. Ouders zijn in veel gevallen ongeletterd of hebben hooguit een paar jaar basisonderwijs gevolgd. Toch blijkt tijdens de huisbezoeken van HoPe, dat zij ook blij zijn met de kansen die hun kinderen krijgen.

Onderwijsprogramma Ternura

Onderwijsprogramma Ternura

Van 2013 tot eind 2016 loopt het programma ‘Ternura’. Het is bedoeld om een meer aansprekende (kindgerichte) manier van onderwijs te ontwikkelen ...

Lees meer

Huiswerkbegeleiding: de Biblioteca Kallpanchis

Huiswerkbegeleiding: de Biblioteca Kallpanchis

In de achterstandswijk Villa Maria van Cusco organiseert HoPe huiswerkbegeleiding voor kansarme kinderen. In het gemeenschapshuis...

Lees meer

Taalles: Spaans als tweede taal

Taalles: Spaans als tweede taal

Het bergdorp Tiracancha fungeert als een klein regionaal centrum voor de omliggende dorpen. Er is een kleuterschool, een lagere- en een ...

Lees meer

Leerlingenhuis bij de school: de ‘Albergue’

Leerlingenhuis bij de school: de ‘Albergue’

In Patacancha heeft HoPe een woonverblijf voor leerlingen (een albergue) gecreëerd op het terrein van de school voor middelbaar onderwijs..

Lees meer

Kinderen- en jongerenwerk

Kinderen- en jongerenwerk

In achterstandswijken en bergdorpen heeft HoPe in de beginfase groepen voor kinderen en jongeren opgezet. De kinderen kwamen regelmatig bij elkaar

Lees meer

Vrouwengroep Racchi

Vrouwengroep Racchi

In de boerengemeenschap Racchi ondersteunt HoPe de vrouwengroep ‘Tejerodras de Racchi’. Zo’n veertig vrouwen komen hier wekelijks bijeen...

Lees meer

Chumpe Poques: boek over de eigen gemeenschap

Chumpe Poques: boek over de eigen gemeenschap

In het dorp Chumpe Poques staan twee scholen, één voor basis- en één voor middelbaar onderwijs. Medewerkers van HoPe hebben de leerlingen van ...

Lees meer

Hulp en nazorg bij brandwonden

Hulp en nazorg bij brandwonden

Brandwonden komen veel voor, ook bij hele jonge kinderen. Veel gezinnen zijn nu eenmaal klein behuisd. Zij eten en slapen in één ruimte, met open vuur.

Lees meer

Studiebeurzen voor studenten in het beroepsonderwijs

Studiebeurzen voor studenten in het beroepsonderwijs

Voor het volgen van een beroepsopleiding verleent HoPe studiebeurzen aan leerlingen die uit achterstandssituaties komen.

Lees meer

Press enter to search
Press enter to search