Nazorg kinderen met brandwonden

Stichting HoPe Peru ondersteunt sinds 1995 het brandwondencentrum in het Regionaal Ziekenhuis te Cusco, Peru. Het Regionaal Ziekenhuis biedt basisgezondheidszorg aan het meest arme deel van de bevolking van een gebied tweemaal zo groot als Nederland. 

De ondersteuning bestaat uit het organiseren en bekostiging van de nazorg voor kinderen met ernstige brandwonden. HoPe verzorgt fysiotherapie en bezigheidstherapie voor de patiënten van de afdeling. 

2018 07 Nazorg kinderen 20171031 094831 2

Brandwonden en de gevolgen
Kinderen uit de doelgroep van HoPe lopen relatief vaak brandwonden op. De behuizing van hun gezin is beperkt. Vaak is er één ruimte waarin alles moet worden gedaan: leven, koken, eten en slapen. Kinderen lopen en spelen naast het vuur waarop gekookt wordt en dan gebeuren en vaak ongelukken. Ook zijn er veel ongelukken met kokend water en petroleumstellen.

Via het programma van HoPe krijgen de kinderen de nodige post operatiebehandelingen. Juist bij brandwonden is langdurige nazorg zeer belangrijk. Fysiotherapie is noodzakelijk om gekwetste ledematen weer goed te kunnen gebruiken. Het moment van het ongeluk, de pijn en zeker ook de zeer pijnlijke verbandwisselingen veroorzaken vaak psychotraumata, zowel bij de slachtoffers als bij de ouders. De aandacht voor deze aspecten bij de nazorg neemt toe, maar daarvoor is niet meteen de deskundigheid en geld beschikbaar. HoPe biedt in deze situatie hulp.

brandwonden2Hoe HoPe is begonnen
Bij de eerste kennismaking met het brandwondencentrum in 1995, troffen de medewerkers van HoPe een centrum aan waar kinderen letterlijk op kartonnen dozen op de grond lagen, er waren te weinig bedden en matrassen om alle kinderen goed op te vangen.
Verpleegsters liepen met watten in de oren om het gehuil van de kinderen niet te hoeven horen, er waren te weinig genees- en verbandmiddelen om de patiënten goed te kunnen verplegen. Pijnstillers waren een ongekende luxe.

Vanaf die tijd heeft HoPe de afdeling grondig ondersteund. Met ondersteuning vanuit Nederland (o.a. twee ziekenhuizen) heeft HoPe de afdeling goed kunnen opknappen en inrichten. Er zijn bedden, matrassen, lakens en dekens gekocht. De sanitaire voorzieningen zijn opgeknapt en de afdeling heeft een goede schilderbeurt gekregen. Vanuit Nederland kregen we verbandmiddelen opgestuurd en in Peru zelf kochten we goede medicijnen.

brandwonden4In 1995 heeft HoPe op de afdeling ook fysiotherapie opgezet. Voorheen was er geen enkele vorm van nabehandeling brandwonden. Patiënten gingen met vergroeide ledematen naar huis, armen konden niet meer gebogen worden, normaal lopen was niet mogelijk en een patiënt ging naar huis met zijn kin vastgegroeid aan zijn borst.
HoPe heeft een Peruaanse fysiotherapeute aangetrokken om de patiënten de nodige nabehandeling te geven. Een Nederlandse fysiotherapeut, specialist in brandwonden, heeft gedurende drie maanden de Peruaanse collega getraind en ondersteund. Binnen de afdeling heeft HoPe een ruimte voor fysiotherapie ingericht.

Dagelijks worden tussen de tien tot twintig patiënten behandeld.

Naast de afdeling fysiotherapie heeft HoPe op de brandwondenafdeling ook een ruimte ingericht voor dag/speltherapie. Veel patiënten verblijven weken tot soms meerdere maanden op de afdeling tot hun ernstige wonden voldoende genezen zijn om terug naar huis te gaan. Op de afdeling was voorheen geen enkele vorm van afleiding voor de patiënten. Patiënten verveelden zich sterk hetgeen de genezing niet bevorderde.
Binnen de dag/speltherapie worden de patiënten beziggehouden via o.a. handwerk, spelen en huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen. Er wordt volop gebruik gemaakt van de service. Patiënten zitten ´s ochtends vaak al letterlijk voor de deur voor de afdeling open gaat.
De dag/speltherapie wordt verzorgd door een jongvolwassene die zelf vanaf haar 6e jaar binnen de sociale programma’s van HoPe is opgegroeid.
De dag/speltherapie speelt een belangrijke rol in het genezingsproces van de patiënten.

Voortzetting programma
brandwonden5Met de jaren heeft de Peruaanse overheid steeds meer geld vrijgemaakt voor de ziekenzorg. De omstandigheden in de ziekenhuizen zijn verbeterd en via een eenvoudig en goedkope basisverzekering zijn patiënten tot op een geringe hoogte verzekerd van medische bijstand. 

De basis is verbeterd maar brandwonden vereisen een speciale aandacht. Stichting HoPe is van mening dat de Peruaanse overheid de nazorg brandwonden (fysiotherapie) en de bezigheidstherapie voor haar rekening moet nemen. Sinds enige jaren voert HoPe een continue lobby richting het Ministerie van Gezondheidszorg en ook op Regionaal niveau heeft HoPe haar bezorgdheid geuit.
De hardnekkige bureaucratie, het gebrek aan capabele mensen op sleutelposities, het gebrek aan geld of een nadelige prioriteitstelling bij de besteding van het schaarse geld hebben tot op heden echter verhinderd dat het Ministerie van Gezondheidszorg de door HoPe verzorgde therapieën overneemt.

brandwonden3In november en december 2017 heeft HoPe ondersteuning van twee Nederlandse specialisten om de situatie binnen ‘onze’ afdeling te beoordelen. Een kinderfysiotherapeute en een fysiotherapeute gespecialiseerd in pijnverlichting draaien op vrijwillige basis mee op de afdeling teneinde een helder beeld te krijgen van de wens of de noodzaak om de therapieën op de afdeling voort te zetten, desnoods zonder directe ondersteuning van het Ministerie van Gezondheidszorg.
Samen met de directeur van het ziekenhuis en de hoofdarts van de afdeling zijn zij tot de conclusie gekomen dat de fysiotherapie onontbeerlijk is op de afdeling en dat ook de bezigheidstherapie een belangrijke rol speelt in de behandeling en genezing van de patiënten op de afdeling.
Sterker, de Nederlandse specialisten hebben een aantal aanpassing aanbevolen voor de afdeling fysiotherapie. HoPe heeft besloten om onze ondersteuning van de afdeling voort te zetten en in zekere mate, via aanpassing in de ruimte voor de fysiotherapie, uit te breiden. Tegelijkertijd zal HoPe, samen met de directeur van het ziekenhuis en de hoofdarts van de afdeling, de lobby voor overname door het ministerie voorzetten. Via een samenwerking met een ziekenhuis in Lima wordt de fysiotherapeute van HoPe in 2018, in Lima bijgeschoold in de nazorg brandwonden.

Begroting ondersteuning brandwondencentrum 2018

en tap enter om te zoeken
en tap enter om te zoeken