taal sp tweede taal

Spaans als tweede taal

Het bergdorp Tiracancha fungeert als een klein regionaal centrum voor de omliggende dorpen. Er is een kleuterschool, een lagere en een middelbare school. Voor al deze schooltypen heeft HoPe een lesprogramma voor Spaans als tweede taal ontwikkeld. Dit is nodig omdat bewoners die alleen Quechua spreken minder kansen hebben om vooruit te komen. Vaak worden ze zelfs gediscrimineerd als ze deel willen nemen aan het maatschappelijk bestel.
Sinds augustus 2014 werken de scholen aan het opstellen van een effectieve werkmethode voor het leren van Spaans als tweede taal. In 2017 moet het helemaal zijn opgenomen in het officiële leerplan van de school.
De overheid is op basis van de ervaringen met HoPe in gesprek over het breder invoeren van de onderwijsmethode. Er zijn gesprekken gaande over de gewenste bijscholing van leraren, de rol van de overheid en de toekomstige steuning van HoPe.

Press enter to search
Press enter to search