studiebeurzen

Studiebeurzen voor studenten in het beroepsonderwijs

Voor het volgen van een beroepsopleiding verleent HoPe studiebeurzen aan leerlingen die uit achterstandssituaties komen.

De regering verleent sinds een paar jaar ook studiebeurzen aan jongeren die een beroepsopleiding willen volgen. De selectie om voor een studietoelage van de regering in aanmerking te komen is zeer streng. Alleen leerlingen uit de stad, die Spaanstalig zijn opgevoed, veel steun van thuis ontvangen en onder meer daardoor redelijk hoge punten op hun rapport hebben, kunnen zo’n beurs krijgen.

Maar ook onder de leerlingen uit achterstandswijken en rurale gebieden, die minder aansluiting bij de dominante cultuur hebben, zitten intelligente en talentvolle jongeren. Zij kunnen voorlopig niet voldoen aan de selectiecriteria voor een rijksbeurs.
Terwijl kinderen van sommige basisscholen tegenwoordig met hulp van HoPe zoveel mogelijk tweetalig onderwijs krijgen (naast Quechua ook Spaans), hebben veel leerlingen van de middelbare school daar nog niet van kunnen profiteren. Zij beheersen ook onvoldoende Engels om een beroepsopleiding goed te kunnen volgen. Indiaanse kinderen hebben hierdoor niet dezelfde ontwikkelings- en arbeidskansen als jongeren uit Spaanssprekende gemeenschappen.
Voor deze jongeren heeft HoPe studiebeurzen beschikbaar gesteld. HoPe betaalt nooit alles. De gezinnen moeten naar eigen vermogen bijdragen aan de studies van hun kinderen. Sommige jongeren hebben een klein bijbaantje om zo zelf ook een deel van hun studie te kunnen bekostigen.

Eenmaal met een HoPe-beurs toegelaten tot een beroepsopleiding halen zij hun achterstand snel in, aldus Professora Rosa, de directeur van de beroepsopleiding in Urubamba. Zonder ondersteuning van HoPe zouden deze jongeren nooit een beroep hebben kunnen leren.

Per jaar krijgen ongeveer 40 jongeren een studiebijdrage van HoPe. Deze jongeren ontmoeten elkaar regelmatig. Aan de beroepsopleiding van Urubamba hebben zij een vereniging van beursstudenten opgericht. Tijdens hun studie krijgen zij begeleiding van een medewerker van HoPe.

In 2014 behaalde Eleuteria in 2014, als eerste meisje uit Patacancha, haar diploma als technicus in de Informatie en Communicatie Technologie. Alejandro kreeg in dat jaar zijn diploma als technicus in de landbouw en veeteelt.

Inmiddels zijn er meer jongeren afgestudeerd. Zij werken als automonteur, kapster, landbouwdeskundige, in een administratieve functie bij de gemeente of als leraar op een van de scholen in de Andes. Anderen werken als kok of ober. Enkele jongeren die voor kok hebben gestudeerd, hebben zelfs een eigen restaurant kunnen openen.

Bijspijkercursus
Ondanks de beurzen bleek dat er jongeren zijn die nog een extra impuls nodig hebben. Met steun van het RABO-Bankfonds Share4More heeft HoPe voor deze jongeren de bijspijkercursussen in het Spaans en Engels georganiseerd. Naar verwachting zal deze mogelijkheid hun kans op succes in het beroepsonderwijs vergroten.

Press enter to search
Press enter to search