Bestuurszaken HoPe Nederland

Samenstelling bestuur

Een goede penningmeester is een spilfiguur voor een stichting als HoPe.

Kees van Ginkel was jarenlang zo’n goede penningmeester: betrouwbaar, accuraat, snel in zijn reacties en permanent bedacht op opvallende, verwachte en onverwachte ontwikkelingen.

Door omstandigheden zag hij zich genoodzaakt zich uit het bestuur terug te trekken. Wij betreuren dat. Wij danken Kees voor de vele uren en zijn energie die hij de afgelopen jaren aan HoPe heeft gegeven.

Met Kees van Ginkel heeft ook zijn vrouw, Carmen Banda, het bestuur verlaten. Dat betreuren wij des te meer omdat Carmen vanwege haar afkomst het Peruaanse geluid in het bestuur liet doorklinken. Daarnaast was zij actief om de bekendheid van HoPe op de verschillende sociale media te bevorderen. Ook haar zijn wij veel dank verschuldigd. Carmen blijft voorlopig waarschijnlijk wel actief als vrijwilligster, met name rondom sociale media. Hierover zijn we nog in gesprek. 

Penningmeester gezocht

Omdat Kees van Ginkel zich uit het bestuur heeft teruggetrokken, zijn wij nu op zoek naar een nieuwe penningmeester. Wie vertrouwd is met boekhouden, belangstelling heeft voor moderne ontwikkelingssamenwerking en enige tijd wil investeren in onze Stichting, nodigen wij van harte uit zich te melden. In afwachting van een nieuwe penningmeester neemt Sjanna Bosma deze taak op zich.

ANBI Jaarverslag 2018

Stichting HoPe NL is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor meer informatie  ga naar de ANBI pagina.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de opmaak van het jaarverslag. Daarom via deze link toegang tot de tekstversie ter kennisgeving.  Zodra het verslag in de definitieve opmaak gereed is, zullen we dat publiceren via de website. Klik hier voor het ANBI concept.


Het bestuur

 

 

en tap enter om te zoeken
en tap enter om te zoeken