Organisatie

HoPe staat voor Holanda-Peru. De organisatie kent twee stichtingen:

  • Fundación HoPe in Cusco, Perú.
  • Stichting HoPe Nederland (HoPe NL)

Fundación HoPe in Cusco, Peru bestaat uit een team van professionals dat samen met de bevolking en de (lokale) overheid de ontwikkelingsprojecten in Cusco en omgeving uitvoert. Voor meer informatie over de Peruaanse stichting klik hier.

HoPe NL bestaat uit een groep vrijwilligers, waarvan momenteel vijf personen gezamenlijk het bestuur vormen. De rest van het team vrijwilligers ondersteunt het bestuur op verschillende manieren bij de uiteenlopende werkzaamheden en activiteiten. De focus van HoPe NL ligt op het werven van fondsen om de projecten in Peru te financieren.

Beide stichtingen staan permanent met elkaar in contact en ontwikkelen in nauw overleg met elkaar het beleidsplan. Gezamenlijk nemen ze besluiten over de uit te voeren projecten.

HoPe stelt zich nooit geïsoleerd op. Waar dat mogelijk en zinvol is zoekt de stichting samenwerking met andere NGO’s en de overheid.

 

anbi

...en druk enter
...en druk enter