Verantwoording

 

HoPe Nederland heeft een begroting van ongeveer € 125.000 per jaar. Dankzij onze vrijwilligers lukt het ons de kosten zo laag mogelijk te houden waardoor ongeveer 97% van het geld naar het uitvoerende werk in Peru gaat. HoPe hecht aan integriteit en transparantie. Met het oog daarop wordt ieder jaar in het jaarverslag veel aandacht besteed aan de financiële verantwoording.

Stichting HoPe Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De informatie die verstrekt wordt sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de Belastingdienst voor een ANBI. Zie hier de ANBI-verklaring van HoPe.

Op grond van de tussentijdse verantwoording van de besteding van geld aan de projecten en vanwege het feit dat de transparantie via de jaarverslagen is verzekerd, vindt HoPe Nederland het niet nodig een keurmerk bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) aan te vragen. Dat keurmerk kost veel geld. HoPe besteedt dat liever aan de projecten in Peru.AVG

AVG

In dit dossier is vastgelegd hoe Stichting HoPe omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en waarom, en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld.

anbi

...en druk enter
...en druk enter