Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

HoPe heeft het geluk goede contacten te hebben met ondernemers die het werk van de stichting steunen. Zij laten hun betrokkenheid bij de maatschappij en de wereld in het algemeen blijken door iets terug te geven aan de samenleving. Dat doen zij in dit geval door het werk van HoPe te sponsoren en te promoten. Zo hebben zij een positieve impact op de leefomstandigheden en het toekomstperspectief voor kinderen in Cusco en omgeving. Bijkomend voordeel is dat de sponsoring fiscaal aftrekbaar is.

Hoe jouw bedrijf hier invulling aan geeft bepaal je feitelijk zelf. Het kan door een (jaarlijkse) donatie, door het organiseren van een bedrijfsactie of door het reserveren van een bepaald bedrag of percentage van een product of dienst. De opbrengsten komen ten goede aan HoPe.
Wil je bedrijf kiezen voor een duurzame samenwerking met ons, dan vullen we samen de samenwerking zo waardevol mogelijk in.
Je bedrijf kan ook partner van HoPe worden.

Voor meer informatie hierover nodigen we je graag uit contact met ons op te nemen. 

anbi

...en druk enter
...en druk enter